Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 61. Vilkår for midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse

§ 61 tredje ledd

Etter anmodning kan tillatelse også gis til asylsøker som har fått et endelig avslag som for tiden ikke iverksettes. For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i første ledd nr. 4 er oppfylt.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo