Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 64. Tilbakekall av innvilget asyl

Innvilget asyl kan tilbakekalles når flyktningen ikke lenger går inn under flyktningedefinisjonen, jfr. lovens § 16, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jfr. lovens § 18 annet ledd.

Når innvilget asyl vurderes tilbakekalt, skal utlendingen forhåndsvarsles, jfr. forvaltningslovens § 16. Forhåndsvarselet skal inneholde begrunnelse for hvorfor tilbakekall vurderes, og det skal samtidig settes en frist for uttalelse.

Vedtak om tilbakekall treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 18 annet ledd. Det skal samtidig vurderes om utlendingen skal gis tillatelse til fortsatt opphold uten asyl. Det skal særlig legges vekt på tilknytningen til riket.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo