Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 65. Vilkår for utstedelse av reisebevis

§ 65 første ledd

Flyktning som har eller gis lovlig opphold i riket, skal etter søknad gis reisebevis for flyktning dersom ikke særlige grunner taler mot det, jfr. lovens § 19 første ledd.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo