Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 74. Fremgangsmåte ved søknad om reisebevis og utlendingspass

Søknad om asyl omfatter også søknad om reisebevis eller utlendingspass, jfr. § 54 første ledd.

For øvrig fremmes søknad om reisebevis eller utlendingspass gjennom politiet i det distrikt der søkeren har sitt faste opphold.

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde fotografi av søkeren og underskrift. Pass eller annet reisedokument søkeren er i besittelse av, må innleveres sammen med søknaden, jfr. lovens § 19 tredje ledd.

Politiet skal om nødvendig forlange fremlagt de legitimasjonspapirer søkeren har eller kan skaffe og eventuell dokumentasjon av søkerens status som flyktning. 

Søknad om reisebevis for flyktningesjømann, jfr. § 65 fjerde ledd, sendes direkte til Utlendingsdirektoratet eller gjennom norsk utenriksstasjon.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo