Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 75. Vedtaksmyndighet og utstedelse av reisebevis og utlendingspass

Utlendingsdirektoratet avgjør søknad om reisebevis og utlendingspass, jfr. lovens § 21 første ledd. Direktoratet underretter vedkommende politikammer, som utsteder dokumentet.

Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om reisebevis for flyktning eller utlendingspass til barn under 16 år når

a)    begge foreldrene har eller får reisebevis eller utlendingspass,

b)    barnet er blitt gjenforent med eller kom sammen med en av foreldrene, og denne har eller får reisebevis eller utlendingspass.

Før det utstedes reisebevis eller utlendingspass til søker under 18 år, skal det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren.

Til umyndiggjort eller alvorlig sinnslidende utstedes reisebevis eller utlendingspass bare når det foreligger samtykke fra vergen eller den som ellers har omsorgen.

Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse anmerkes i reisebeviset eller utlendingspasset, jfr. § 12 femte ledd.

Ved utlevering av reisebevis eller utlendingspass skal utlendingen gjøres kjent med at reisebeviset eller utlendingspasset inndras ved anskaffelse av hjemlandets reisedokument, jfr. §§ 68 første ledd bokstav c og 72.

Første gangs utstedelse av reisebevis eller utlendingspass er gebyrfri.

 • § 75 første ledd

  Utlendingsdirektoratet avgjør søknad om reisebevis og utlendingspass, jfr. lovens § 21 første ledd. Direktoratet underretter vedkommende politikammer, som utsteder dokumentet.

 • § 75 annet ledd

  Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknad om reisebevis for flyktning eller utlendingspass til barn under 16 år når

 • § 75 tredje ledd

  Før det utstedes reisebevis eller utlendingspass til søker under 18 år, skal det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren.

 • § 75 fjerde ledd

  Til umyndiggjort eller alvorlig sinnslidende utstedes reisebevis eller utlendingspass bare når det foreligger samtykke fra vergen eller den som ellers har omsorgen.

 • § 75 femte ledd

  Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse anmerkes i reisebeviset eller utlendingspasset, jfr. § 12 femte ledd.

 • § 75 sjette ledd

  Ved utlevering av reisebevis eller utlendingspass skal utlendingen gjøres kjent med at reisebeviset eller utlendingspasset inndras ved anskaffelse av hjemlandets reisedokument, jfr. §§ 68 første ledd bokstav c og 72.

 • § 75 syvende ledd

  Første gangs utstedelse av reisebevis eller utlendingspass er gebyrfri.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo