Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 78. Retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger m.v. Vedtaksmyndighet
 • § 78 første ledd

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir i samråd med Utenriksdepartementet nærmere retningslinjer for overføring av flyktninger mv., jf. lovens § 22 første ledd.

 • § 78 annet ledd

  Vedtak om overføring av flyktninger m.v. treffes av Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 22 første ledd.

 • § 78 tredje ledd

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan for det enkelte tilfelle bestemme at vedtak om overføring kan treffes av annen myndighet.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo