Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 80. Klageadgang

Utlendingsdirektoratets vedtak om overføring kan bare påklages til Utlendingsnemnda av den hvis sak det uttrykkelig er tatt stilling til, jfr. lovens § 22 tredje ledd. Sak mottatt til vurdering i forbindelse med overføring anses ikke som sak det uttrykkelig er tatt stilling til.

Klagen fremmes for Utlendingsdirektoratet, eventuelt gjennom den instans som fremmet søknad om overføring.

Forvaltningslovens kapittel VI gjelder for klagebehandlingen.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo