Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 100. Reisedokumenter for sjømenn

§ 100 første ledd

Sjøfartsbok kan gjelde som pass for sjømann som kommer til riket

 • § 100 første ledd bokstav a

  a) for å tiltre stilling på skip som ligger i havn eller som er i ferd med å ankomme en havn på Schengen-territoriet, og som godtgjør ansettelse på skipet og har til hensikt å reise direkte til vedkommende havn,

 • § 100 første ledd bokstav b

  b) som mannskap på skip og som etter fratreden skal returnere til hjemlandet eller reise ut av Schengen-territoriet, og som kan sannsynliggjøre dette ved å forevise billett eller dokumentere tilstrekkelige midler,

 • § 100 første ledd bokstav c

  c) som mannskap på skip når sjømannen under landlov oppholder seg i den havn der skipet ligger eller

 • § 100 første ledd bokstav d

  d) når innreise er påkrevd av andre grunner.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo