Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 102. Andre legitimasjonspapirer godtatt som reisedokument

§ 102 annet ledd

Som reisedokument  for de formål bestemmelsen angir, godtas:

 • § 102 annet ledd bokstav a

  a) Britisk "Emergency Travel Document" (nødpass) når det i nødpasset er anført at bestemmelsesstedet er Storbritannia, ved transittreiser i Norge,

 • § 102 annet ledd bokstav b

  b) Tysk "Reiseausweis als Passersatz zur Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland" utstedt av kompetent myndighet i Forbundsrepublikken Tyskland, ved direkte gjennomreise og ved utreise til Forbundsrepublikken Tyskland.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo