Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 102. Andre legitimasjonspapirer godtatt som reisedokument

§ 102 første ledd

I stedet for pass godtas som reisedokument gyldig  identitetsdokument som nevnt i vedlegg 2 til denne forskrift.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo