Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 113 a. Lufthavntransittvisum

Statsborger av stater  som nevnt i vedlegg 9 til denne forskrift og innehaver av reisedokument utstedt av disse statene, som passerer norsk lufthavns internasjonale transittområde i forbindelse med mellomlanding eller flybytte, skal ha lufthavntransittvisum. Visumet gir innehaveren adgang til opphold i slikt område i forbindelse med mellomlanding eller flybytte mellom to etapper på en internasjonal flyging.

Unntatt fra slik visumplikt er

a)    utlending som har visum for innreise i Norge,

b)    utlending som har gyldig oppholdstillatelse som nevnt i vedlegg 10 til denne forskrift,

c)    utlending som er unntatt fra visumplikt etter §§ 105 eller 163,

d)    innehavere av diplomat- og tjenestepass.

Lufthavntransittvisum kan gis når søkeren har:

1)    Gyldig pass eller annet legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument, jfr. lovens §  24.

2)    Returadgang til det land søkeren oppholder seg i eller til et annet land.

3)    Gyldig billett til annet land som er hovedbestemmelsessted.

Lufthavntransittvisum skal ikke gis når det foreligger bortvisnings- eller utvisningsgrunn, jfr. lovens §§ 27, 29, 57 og 58, med mindre særlige grunner tilsier unntak.

Reglene i §§ 109 og 110 får anvendelse med unntak av § 110 sjette ledd.

 • § 113 a første ledd

  Statsborger av stater  som nevnt i vedlegg 9 til denne forskrift og innehaver av reisedokument utstedt av disse statene, som passerer norsk lufthavns internasjonale transittområde i forbindelse med mellomlanding eller flybytte, skal ha lufthavntransittvisum. Visumet gir innehaveren adgang til opphold i slikt område i forbindelse med mellomlanding eller flybytte mellom to etapper på en internasjonal flyging.

 • § 113 a annet ledd

  Unntatt fra slik visumplikt er

 • § 113 a tredje ledd

  Lufthavntransittvisum kan gis når søkeren har:

 • § 113 a fjerde ledd

  Lufthavntransittvisum skal ikke gis når det foreligger bortvisnings- eller utvisningsgrunn, jfr. lovens §§ 27, 29, 57 og 58, med mindre særlige grunner tilsier unntak.

 • § 113 a femte ledd

  Reglene i §§ 109 og 110 får anvendelse med unntak av § 110 sjette ledd.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo