Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 113 a tredje ledd

§ 113 a tredje ledd nr 1

1) Gyldig pass eller annet legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument, jfr. lovens §  24.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo