Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 114. Kontroll med utlending som fratrer stilling på skip i norsk havn

Vil utlending forlate stilling om bord i norsk eller utenlandsk skip mens dette ligger i norsk havn, skal skipsføreren gi melding til politiet, som avgjør om det skal gis tillatelse til å gå i land, jfr. lovens § 26 første ledd.

Vedtak om å nekte tillatelse til å gå i land treffes av politimesteren eller den politimesteren bemyndiger, jfr. lovens §§ 26 første ledd og 31 første ledd. Vedtaket kan påklages til Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 38. Vedkommende arbeidskontor skal varsle politiet uten opphold dersom det blir kjent med at utlending skal fratre stilling på skip i riket.

Tillatelse til å gå i land kan bare gis når utlending er i besittelse av gyldig pass, sjøfartsbok eller annet legitimasjonspapir godkjent som reisedokument. Visumpliktig utlending må ha visum eller særskilt samtykke fra Utlendingsdirektoratet. Det er et vilkår at det ikke foreligger grunnlag for bortvisning, jfr. lovens § 27 første ledd bokstav d, i og j.

Utlending som skal reise til bestemmelsessted utenfor riket, må i tillegg ha visum eller særskilt tillatelse til å reise gjennom de land som passeres for å nå bestemmelsesstedet, og eventuelt tillatelse til å reise inn i det land der bestemmelsesstedet er.

Selv om vilkårene i tredje og fjerde ledd ikke er oppfylt kan politiet gi tillatelse til å gå i land til sjømann med sjøfartsbok eller sjømanns identitetskort, jfr. § 100,

a)    som skal mønstre på et skip som allerede ligger i havn eller som er i ferd med å ankomme en havn på Schengen-territoriet,

b)    som skal returnere til hjemlandet eller reise videre til et land utenfor Schengen-territoriet eller

c)    når innreise er påkrevd av andre grunner.

Når utenlandsk sjømann med identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108, jfr. § 100 fjerde ledd, går i land, skal kontroll foretas etter § 88. Slik utlending er ikke visumpliktig, jfr. § 105 bokstav h.

Når sjømann er gitt tillatelse til å forlate stilling om bord på skip, skal dette anmerkes i vedkommendes pass eller annet legitimasjonspapir, eventuelt fremgå av eget dokument.

Skipets fører (kaptein) plikter å ta om bord igjen mannskap som er nektet å gå i land, eller på annen måte bringe vedkommende ut av riket etter politiets nærmere bestemmelse.

 • § 114 første ledd

  Vil utlending forlate stilling om bord i norsk eller utenlandsk skip mens dette ligger i norsk havn, skal skipsføreren gi melding til politiet, som avgjør om det skal gis tillatelse til å gå i land, jfr. lovens § 26 første ledd.

 • § 114 annet ledd

  Vedtak om å nekte tillatelse til å gå i land treffes av politimesteren eller den politimesteren bemyndiger, jfr. lovens §§ 26 første ledd og 31 første ledd. Vedtaket kan påklages til Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 38. Arbeids- og velferdsetaten skal varsle politiet uten opphold dersom det blir kjent med at utlending skal fratre stilling på skip i riket.

 • § 114 tredje ledd

  Tillatelse til å gå i land kan bare gis når utlending er i besittelse av gyldig pass, sjøfartsbok eller annet legitimasjonspapir godkjent som reisedokument. Visumpliktig utlending må ha visum eller særskilt samtykke fra Utlendingsdirektoratet. Det er et vilkår at det ikke foreligger grunnlag for bortvisning, jfr. lovens § 27 første ledd bokstav d, i og j.

 • § 114 fjerde ledd

  Utlending som skal reise til bestemmelsessted utenfor riket, må i tillegg ha visum eller særskilt tillatelse til å reise gjennom de land som passeres for å nå bestemmelsesstedet, og eventuelt tillatelse til å reise inn i det land der bestemmelsesstedet er.

 • § 114 femte ledd

  Selv om vilkårene i tredje og fjerde ledd ikke er oppfylt kan politiet gi tillatelse til å gå i land til sjømann med sjøfartsbok eller sjømanns identitetskort, jfr. § 100,

 • § 114 sjette ledd

  Når utenlandsk sjømann med identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108, jfr. § 100 fjerde ledd, går i land, skal kontroll foretas etter § 88. Slik utlending er ikke visumpliktig, jfr. § 105 bokstav h.

 • § 114 syvende ledd

  Når sjømann er gitt tillatelse til å forlate stilling om bord på skip, skal dette anmerkes i vedkommendes pass eller annet legitimasjonspapir, eventuelt fremgå av eget dokument.

 • § 114 åttende ledd

  Skipets fører (kaptein) plikter å ta om bord igjen mannskap som er nektet å gå i land, eller på annen måte bringe vedkommende ut av riket etter politiets nærmere bestemmelse.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo