Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 114. Kontroll med utlending som fratrer stilling på skip i norsk havn

§ 114 annet ledd

Vedtak om å nekte tillatelse til å gå i land treffes av politimesteren eller den politimesteren bemyndiger, jfr. lovens §§ 26 første ledd og 31 første ledd. Vedtaket kan påklages til Utlendingsdirektoratet, jfr. lovens § 38. Arbeids- og velferdsetaten skal varsle politiet uten opphold dersom det blir kjent med at utlending skal fratre stilling på skip i riket.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo