Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 94. Passplikt

Utlending som kommer til riket, skal ha pass eller annet legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument, jfr. lovens § 24 første ledd.

Passplikten gjelder ikke nordisk statsborger som kommer til riket fra et nordisk land.

I tillegg til pass eller annet legitimasjonspapir som nevnt i første ledd, skal fremmede staters kurérer også ha et dokument som viser at de er kurérer og det antall kolli som kurérposten består av.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo