Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 99. Kollektivpass

§ 99 fjerde ledd

Kollektivpass for ungdom under 21 år som er utstedt i henhold til Avtale 16. desember 1961 om reiser for ungdom på fellespass mellom Europarådets medlemsland, kan omfatte flyktninger og statsløse under denne aldersgrensen på følgende vilkår:

 • § 99 fjerde ledd nr 1

  1) Den utstedende stat har garantert tilbaketakelse selv om disse ikke returnerer sammen med reiseselskapet.

 • § 99 fjerde ledd nr 2

  2) Navnene på de oppførte flyktninger og statsløse er adskilt fra navnene på utstederstatens egne statsborgere med tydelig angivelse av deres status.

 • § 99 fjerde ledd nr 3

  3) Overskriften i kollektivpasset angir tydelig at reiseselskapet ikke bare omfatter utstederstatens egne statsborgere.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo