Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Vedlegg 10. Stater med avtale om unntak fra krav om lufthavntransittvisum

Stater hvis oppholdstillatelse pr. 25. mars 2001 unntar fra plikten til å ha lufthavntransittvisum, jf. utlendingsforskriftens § 113a annet ledd bokstav b.

Del I:

Følgende oppholdstillatelser i EØS-stater, unntar fra kravet om lufthavntransittvisum i vedlegg 9:

Irland:

 • "Residence permit" sammen med et "re-entry visa"

Liechtenstein:

 • Livret pour étranger B
 • Livret pour étranger C

Storbritannia:

 • Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period
 • Certificate of entitlement to the right of abode


Del II:

Følgende oppholdstillatelser med ubegrenset returadgang, unntar fra kravet om lufthavntransittvisum i vedlegg 9:

Andorra:

 • Tarjeta provisional de estancia y de trabajo
 • Tarjeta de estancia y de trabajo
 • Tarjeta de estancia
 • Tarjeta temporal de residencia
 • Tarjeta ordinaria de residencia
 • Tarjeta privilegiada de residencia
 • Autorización de residencia
 • Autorización temporal de residencia y de trabajo
 • Autorización ordinaria de residencia y de trabajo
 • Autorización privilegiada de residencia y de trabajo

Canada:

 • Returning Resident Permit

Japan:

 • Re-entry permit to Japan

Monaco:

 • Carte de séjour de résident temporaire de Monaco
 • Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco
 • Carte de séjour de résident privilégié
 • Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

San Marino:

 • Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata)
 • Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata)
 • Carta d'identità de San Marino (validità illimitata)

Sveits:

 • Livret pour étranger B
 • Livret pour étranger C

USA:

 • Form I-551 permanent resident card
 • Form I-551 Alien registration receipt card (2-10 år)
 • Form I-551 Alien registration receipt card (ingen tidsbegrensning)
 • Form I-327 Re-entry document
 • Resident alien card
 • Permit to re-enter
 • Valid temporary residence stamp in a valid passport  

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo