Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Vedlegg 11. Visumfrihet - diplomat-/tjeneste-/spesialpass

Innehavere av følgende diplomat-, tjeneste- og spesialpass er unntatt fra visumplikt pr. 1. februar 2008, jf. utlendingsforskriften § 163 første ledd:

Albansk diplomatpass (gjelder kun akkreditert ambassadør til Norge og dennes ektefelle og barn)

Boliviansk diplomat- og tjenestepass
 
Filippinsk diplomat-, tjeneste- og spesialpass

Forente Arabiske Emirater diplomat- og spesialpass

Makedonsk diplomat- og tjenestepass

Marokkansk diplomat-, tjeneste- og spesialpass

Pakistansk diplomat- og tjenestepass

Rumensk diplomat- og tjenestepass 

Russisk diplomatpass (gjelder kun akkreditert ambassadør til Norge og dennes ektefelle og barn)

Sør-Afrikansk diplomat- og tjenestepass

Thailandsk diplomat- og tjenestepass

Tunisisk diplomatpass

Tyrkisk diplomat-, tjeneste- og spesialpass

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo