Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Vedlegg 13. Utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge tillatelse til arbeidsferie

Norske utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om arbeidstillatelse (avgjørelsesmyndighet) pr. 1. januar 2002, jf. utlendingsforskriftens §13 tredje og fjerde ledd, jf utlendingslovens § 6 åttende ledd siste punktum:

Utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge søknad om arbeidstillatelse etter utlendingsforskriftens § 4a annet ledd bokstav e:

Ambassaden i Canberra, Australia

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo