Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Vedlegg 2. Godkjente identitetsdokumenter

Følgende identitetsdokumenter er pr. 25. januar 2008 godkjent som reisedokumenter, jf. utlendingsforskriftens § 102 første ledd:

a)        «Carte d'Identité» («Identiteitskaart», «Identity Card», «Personalausweis») utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk statsborger.
 
b)  «Certificat d’identité» utstedt av kompetent myndighet i Belgia til belgisk barn under 12 år når barnet reiser sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument.
 
c)  «Carte Nationale d'Identité» utstedt av kompetent myndighet i Frankrike til fransk statsborger.
 
d)  «Identiteitskaart B (Toeristenkaart)» utstedt av kompetent myndighet i Nederland før 1.1.1995 til nederlandsk statsborger.
 
e)  «Europese identiteitskaart» («European Identity Card», «Carte d'Identité Européenne») utstedt av kompetent myndighet i Nederland etter 31.12.94 til nederlandsk borger.
 
f)  «Carta d'Identità» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk statsborger.
 
g)  «Certificate to expatriate» utstedt av kompetent myndighet i Italia til italiensk barn under 15 år. Det må fremgå av dokumentet hvem som er foreldre, eller at dette på annen måte dokumenteres og barnet må reise sammen med en eller begge foreldre som må være i besittelse av gyldig reisedokument.
 
h)  «Identitätskarte» («Carte d'Identité», «Carta d'Identità») utstedt av kompetent myndighet i fyrstedømmet Liechtenstein til liechtensteinsk statsborger.
 
i)  «Carte d'Identité» («Identitätskarte», «Identity Card») og «Titre d'Identité et de Voyage» («Kinderausweis») utstedt av kompetent myndighet i Luxembourg til luxembourgsk statsborger.
 
j)  «Carte d'Identité Citoyen Suisse», («Identitätskarte Schweizerbürger», «Carta d'Identità Cittadino Svizzero») utstedt av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk statsborger.
 
k)  «Identitätskarte/Carte d’identité/Carta d’identità/Carta d’identitad/Identity card» utstedt etter 30.6.1994 av kompetent myndighet i Sveits til sveitsisk borger.
 
l)  «Personalausweis» og provisorisk «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Forbundsrepublikken Tyskland til tysk statsborger. Videre godtas «Kinderausweis»,  for barn under 16 år, som må være forsynt med fotografi når barnet er fylt 10 år.
 
m)  «Behelfsmässiger Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Berlin til tysk statsborger, og «Kinderlichtbildbescheinigung» utstedt av samme myndighet, men bare for barn under 16 år.
 
n)  «Personalausweis» utstedt av kompetent myndighet i Østerrike til østerriksk statsborger.
 
o)  «Δελτίο ταυτότητας» (Deltio taytotitas), utstedt av kompetent myndighet i Hellas til gresk statsborger.
 
p)  «Cartão de cidadão/Citizen Card», utstedt av kompetent myndighet i Portugal til portugisisk statsborger. De tidligere kortene merket «Bilhete de identitade cidadão nacional» er fortsatt gyldige i en overgangsperiode.
 
q)  «Documento Nacional de Identidad», utstedt av kompetent myndighet i Spania til spansk statsborger.
 
r)  «Eesti Vabariik Isikutunnistus - Republic of Estonia Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Estland til estiske borgere.
 
s)  «Lietuvos Respublika/Republic of Lithuania, Asmens tapatybės kortelė/Personal Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Litauen til litauiske borgere.
 
t)  «Republika Slovenija Osebna Izkaznica, Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Slovenia til slovenske borgere.
 
u)  «Karta ta’ l-identità» utstedt av kompetent myndighet på Malta til maltesiske borgere.
  
v)  «Magyar Köztársaság személyazonosító igazolvány, Republic of Hungary Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Ungarn til ungarske borgere.
 
w)  «Česká republika Občanský průkaz, Czeck Republic Identification Card» utstedt av kompetent myndighet i Den Tsjekkiske Republikk til tsjekkiske borgere.
 
x)  «Slovenská republika/Slovak Republic, Občiansky preukaz/Identification Card» utstedt av kompetent myndighet i Slovakia til borger av Slovakia.
y)  «Rzeczpospolita Polska Dowód osobisty, Republic of Poland / Identity Card» utstedt av kompetent myndighet i Polen til polske borgere.
z)  «Nasjonellt identitetskort/National identity card/Carte nationale d'identité» utstedt av kompetent myndighet i Sverige til svenske borgere.
æ)  «Лична карта - Identity card» utstedt av kompetent myndighet i Bulgaria til bulgarsk statsborger.
ø) «Roumanie/Romania/Romania Carte d'identite/Carte de identitate/Identity card» utstedt av kompetent myndighet i Romania til rumenske statsborgere. Kortet oppgir ikke statsborgerskap og utstedes også til andre lands statsborgere. Når det er tvil om statsborgerskapet, må derfor annen dokumentasjon på rumensk statsborgerskap fremlegges for at ID-kortet skal godtas som reisedokument.

 

 

 

 

  

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo