Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Vedlegg 4. Stater som er parter i Den europeiske overenskomst av 20.april 1959 om opphevelse av visumtvangen for flyktninger

Følgende stater er parter i Den europeiske overenskomst av 20. april 1959 om opphevelse av visumtvangen for flyktninger, pr. 18. oktober 2007 jf. utlendingsforskriftens § 105 bokstav f:

Belgia
Danmark
Finland
Irland
Island
Italia
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Nederland
Norge
Polen 
Portugal
Romania
Slovakia
Spania
Storbritannia
Sveits
Sverige
Tsjekkia 
Tyskland

 

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo