Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Vedlegg 5. Stater som er parter i Overenskomst av 23. november 1957 om flyktningesjømenn

Følgende stater er parter i Overenskomst av 23. november 1957 om flyktningesjømenn pr. 1. august 1997, jf. utlendingsforskriftens § 105 bokstav g:

Australia (herunder Norfolk-øyene)
Belgia
Bosnia Herzegovina
Canada
Danmark
Den føderale republikken Jugoslavia
Eire
Frankrike
Italia
Kroatia
Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia
Marokko
Mauritius
Monaco
Nederland (herunder Aruba)
New Zealand
Norge
Portugal
Slovenia
Storbritannia (herunder Antigua, Brunei, Britisk Guyana, Monserrat, St. Kitts og St. Lucia samt Vierge-øyene)
Sveits
Sverige
Tyskland

 

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo