Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (til arkiv)

Vedlegg 9. Stater hvis borgere må ha lufthavntransittvisum

Borgere av følgende stater må pr. 25. mars 2001 ha lufthavntransittvisum, jf. utlendingsforskriftens § 113a første ledd: 

Afghanistan
Bangladesh
Kongo (Den demokratiske republikk)
Eritrea
Etiopia
Ghana
Irak
Iran
Nigeria
Pakistan
Somalia
Sri Lanka

Krav om lufthavnstransittvisum gjelder ikke for borgere av ovennevnte stater som har oppholdstillatelse i en EØS-stat, se Vedlegg 10 Del I, eller en oppholdstillatelse for Andorra, Japan, Canada, Monaco, San Marino, Sveits eller USA som nevnt i Vedlegg 10 Del II.

 

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo