Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsloven 1988 med forskrift - videreførte bestemmelser

Kortnavn : Utlendingsloven 1988 med forskrift - videreførte bestemmelser
Dato og nummer : Utlendingsloven 1988

De videreførte bestemmelsene fra utlendingsloven 1988 ble opphevet i Statsråd den 15. juni 2012, jfr. FOR-2012-06-15-536.

Lovendringene vil bli fulgt opp med forskriftsendringer. Se Prop. 58 L (2011-2012) for mer informasjon.

Lenke til videreførte bestemmelser i utlendingsforskriften 1990 som gjelder inntil videre.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo