Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Almindelig borgerlig Straffelov

Kortnavn : Straffeloven
Dato og nummer : LOV-1902-05-22-10
Tittel forkortelse : strl. 1902

Almindelig borgelig Straffelov fra 1902 er gjeldende straffelov:
Almindelig borgerlig Straffelov (lenke til Lovdata).

Ny straffelov (av 20. mai 2005) er ferdig utarbeidet, men det er kun kapittel 16 som har trådt i kraft:
Kapittel 16 "Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse" i Lov om straff (Straffeloven) i kraft 7. mars 2008

Se forøvrig § 411 i den nye straffeloven om ikraftsetting av kapittel 16. Det er ikke klart når de øvrige delene av ny Lov om straff trer i kraft.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo