Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-10/2016
Saksnummer : 16/01378
Dokumentdato : 04.07.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Politidirektoratet

Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet

Siste endringer
  • Ny: GI-10/2016 Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet (04.07.2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet i ny instruks at alle asylmottak skal gi politiet opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet på beboere ved mottaket når politiet ber om det. Formålet er å bidra til at politiet får en fullstendig oversikt over utlendinger som oppholder seg i det enkelte politidistrikt, slik at politiet lettere kan utføre sine oppgaver som kontrollorgan på utlendingsfeltet og fremme arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo