Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

RS 2010-100

RS 2010-100V1
Dokument-ID : RS 2010-100V1
Saksnummer : 17/02377-10 (15/09018)
Sist endret : 02.04.2019
Dokumentdato : 01.01.2010

Underhold og lønn for praktikanter


Underhold anses å være sikret når søkeren har midler tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

Basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) utgjør 11 020 kroner per måned for studieåret 2019-2020. Denne satsen gjelder som krav til underhold fra og med 1. august 2019.

Basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) utgjør 10 825 kroner per måned for studieåret 2018-2019. Denne satsen gjelder som krav til underhold fra og med 1. august 2018 til og med juli 2019.

Hvis det ikke eksisterer noen tariff-, regulativ- eller normallønn, skal lønnen ikke være lavere enn at søkeren får nok lønn til at kravene til underhold er oppfylt.

Verdien av eventuell kost og losji settes til NOK 4 000 per måned.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-100V1 Underhold og lønn for praktikanter (02.04.2019)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser. Basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) utgjør 11 020 kroner per måned for studieåret 2019-2020. Denne satsen gjelder som krav til underhold fra og med 1. august 2019.

 • Endret: RS 2010-100V1 Underhold og lønn for praktikanter (16.03.2018)

  Vedlegget er oppdatert med nye satser. Basisstøtten for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) utgjør 10 825 kroner per måned for studieåret 2018-2019. Denne satsen gjelder som krav til underhold fra og med 1. august 2018.

 • Endret: RS 2010-100V1 Underhold og lønn for praktikanter, jf. utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21 (24.04.2017)

  Vedlegget er oppdatert med ny sats for underholdskravet gjeldende for undervisningsåret 2017-2018.

 • Endret: RS 2010-100V1 Underhold og lønn for praktikanter, jf. utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21 (07.07.2016)

  Vedlegget er oppdatert med ny informasjon om underhold i saker om oppholdstillatelse som praktikant. Vedlegget gjør rede for størrelsen på underholdskravet som er knyttet til nivået på basisstøtten i Lånekassen. Videre er det presisert at lønnen ikke skal være lavere enn at underholdskravet er oppfylt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo