Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

RS 2010-100

RS 2010-100V2
Dokument-ID : RS 2010-100V2
Saksnummer : 15/09018-1
Sist endret : 15.10.2015
Dokumentdato : 01.01.2010

Standardisert arbeidskontrakt for praktikanter - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21


Redaksjonens anmerkning: Vedlegg 2 er utdatert per 14.10.2015. UDIs Arbeidskontrakt for praktikanter skal ikke lenger brukes da den ikke inneholder nok opplysninger om praktikantstillingen. I stedet skal arbeidstilbudsskjemaet www.udi.no brukes.

Editorial comment: Annex 2 is outdated per 14 october 2015. Please use the Offer of employment form available at www.udi.no instead of the Standard employment contract for trainees.

 

 

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo