Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer

Utlendingsmyndighetene og statsborgermyndighetene har nå adgang til å innhente informasjon fra andre offentlige organer, uten hinder av taushetsplikt, dersom det er nødvendig for å opplyse henholdsvis en utlendingssak eller en statsborgersak. 

Utlendingssaker
Utlendingsloven § 84 gir utlendingsmyndighetene adgang til å innhente informasjon fra andre offentlige organer, uten hinder av taushetsplikt, dersom det er nødvendig for å opplyse en utlendingssak. I utlendingsforskriften §§ 17-7a til f fremgår det hvilke organer som kan be om opplysninger, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om, og hvilke opplysninger som kan innhentes.

Statsborgersaker
Statsborgerloven § 29 gir statsborgermyndighetene adgang til å innhente informasjon fra andre offentlige organer, uten hinder av taushetsplikt, dersom det er nødvendig for å opplyse en statsborgersak. I statsborgerforskriften §§ 14-1 til 14-4 fremgår det hvilke organer som kan be om opplysninger, i hvilke statsborgerskapssaker det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om, og hvilke opplysninger som kan innhentes. Endringene i statsborgerforskriften er forventet at trer i kraft snarest.

Hvilke opplysninger kan vi innhente?
Gjennom eSamhandling kan UDI nå innhente følgende opplysninger elektronisk:

 • Fra NAV
  -Informasjon om ytelser
  -Informasjon om arbeidshistorikk fra Aa-registeret
 • Fra Skatteetaten
  -Skatteoppgjør
  -Lønns- og trekkoppgaver
 • Fra Lånekassen
  -Utdanningsstøtte (dvs. samlet sum for lån og stipend)

NAV ga i vedtak av 5.10.2010 UDI tilgang til Aa-registeret av typen weboppslag og integrert oppslag med hjemmel i folketrygdloven § 25-1 fjerde ledd, jf. forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 9 annet ledd. Politiet og UNE har allerede generell adgang til å innhente opplysninger elektronisk fra Aa-registeret.

For mer informasjon om hjemmelsgrunnlaget, se 2012-004-G Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – Innhenting av opplysninger fra offentlige organer

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo