Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Tingrettsavgjørelse om menneskehandel - renholdsbedrift

Bergen tingrett avsa i juni i år dom i en sak hvor eier av en renholdsbedrift ble frifunnet for menneskehandel. En rekke ansatte var hentet inn fra utlandet og jobbet svært lange arbeidsdager under kummerlige forhold.

Retten fant det allikevel tvilsomt om handlingene kunne regnes som utnyttelse av personer til tvangsarbeid ved misbruk av særlig sårbar situasjon. Det ble lagt vekt på at de ansatte kom frivillig til Norge for å arbeide her, og ikke var kontrollert av arbeidsgiver utenom arbeidstiden.

Det ble uansett ikke funnet å foreligge noe tvangsarbeid som er en forutsetning for å bruke straffeloven 1902 § 224.

Tiltalte ble imidlertid ilagt fengselsstraff på 3 år og 2 måneder for økonomisk kriminalitet og arbeidsmarkedskriminalitet.

Erstatningskravet fra de fornærmede ble ikke tatt til følge da kravene ble ansett reproberte (å stride mot ærbarhet): De skulle ikke hatt gyldig arbeidstillatelse, og kunne ikke lovlig tjene penger i Norge.

Les hele TBERG-2015-164820-3 her  (LovdataPro krever innlogging)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo