Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

EASO Country Guidance - Nye felles retningslinjer for asylpraksis for landene i EU


Den europeiske unions råd har bestemt at det skal lages felles retningslinjer for asylpraksis. Målet er å bidra til lik anvendelse av kriteriene for internasjonal beskyttelse. EASO har fått i oppgave å koordinere arbeidet.

Så langt har EASO publisert retningslinjer (Country Guidance) for å behandle asylsøknader fra Afghanistan og Nigeria. Retningslinjer for flere sentrale opprinnelsesland er planlagt publisert i løpet av 2019 og 2020. Selv om disse retningslinjene ikke er bindende for norske myndigheter, vil de være en relevant rettskilde for UDIs saksbehandlere. Klikk her for å se samlesiden med EASO Country Guidance Notes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo