Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endring i utlendingsforskriften § 14-5

Utlendingsforskriften § 14-5 om saksbehandlingsregler i utvisningssaker er endret.

Endringen tydeliggjør at forhåndsvarsel om utvisning kan sendes utlendingen så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken. Videre gis det hjemmel for at utlendingsmyndighetene kan sende vedtak om utvisning til kriminalomsorgen så snart vedtaket foreligger.

Formålet med endringene er primært å sørge for hurtigere soningsoverføring.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo