Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endring i utlendingsforskriften

Endringen gjelder utlendingsforskriften § 8-3 fjerde ledd, begrenset oppholdstillatelse for barn av antatte ofre for menneskehandel.

Forskriftsendringen innebærer at barn av antatte ofre for menneskehandel, enklere kan innvilges oppholdstillatelse dersom barnet allerede oppholder seg i Norge. 
Oppholdstillatelsen følger samme begrensninger som er gitt i foreldrens tillatelse.

Endringen trer i kraft 1. februar 2012.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo