Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i statsborgerforskriften

Endringene gjelder statsborgerforskriften § 4-3 nr. 2 og § 15-2.

Retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følger av introduksjonsloven § 17, er endret fra 300 til 600 timer. Endringen trådte i kraft 1. januar 2012. Departementet  har endret statsborgerforskriften § 4-3 nr. 2 slik at henvisning til antall timer er tatt ut av bestemmelsen.

I § 15-2 økes gebyret for behandling av søknad om statsborgerskap til 3500 kr.

Endringene i statsborgerforskriften trådte i kraft 1. januar 2012.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo