Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften

Stortinget har vedtatt en ny § 84 som omhandler unntak fra taushetsplikt for offentlige organer når det er nødvendig for å opplyse saken. Videre er det nye bestemmelser i forskriften §§ 17-7 a, b, c og d.

I tillegg er det foretatt endringer i henvisningene i forskriftens kapittel 9, 10 og 18.

Alle endringene trer i kraft 23. juni.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo