Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften og UDI rundskriv - opphevelse av spesialistbestemmelsen mv.

Den 15. januar 2013 trer det i kraft en rekke endringer i utlendingsforskriften. Det er også gjort endringer i UDIs rundskriv som følge av dette.

Endringer i utlendingsforskriften

De viktigste endringene er

  • opphevelse av spesialistbestemmelsen, jf. § 6-2
  • opphevelse av oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere, jf. § 6-30

For nærmere informasjon om dette, og om de andre tekniske endringene i utlendingsforskriften, se ikrafttredelsesrundskrivet fra Arbeidsdepartementet A-3/2012.

Endringer i UDIs rundskriv

Endringene i utlendingsforskriften påvirker også våre interne retningslinjer. Følgende rundskriv er oppdatert på grunn av forskriftsendringene:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo