Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften og UDIs rundskriv - utlendinger på lystseilas

Den 1. februar oppheves bestemmelsene i utlendingsforskriften §§ 3-20 og 4-9 om utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann.

Endringer i utlendingsforskriften

  • § 3-20 regulerte visum til utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann. Nå er det de ordinære reglene om visum som vil komme til anvendelse for visumpliktige utlendinger på lystseilas.
  • § 4-9 regulerte meldeplikten for fører av fartøy med visumpliktig utlending på lystseilas. Etter opphevelsen er det de ordinære reglene for meldeplikt overfor norsk grensekontroll eller politi, jf. utlendingsloven § 14, som kommer til anvendelse.

For mer informasjon om opphevelsen, se ikrafttredelsesrundskrivet G-02/2013 fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Endringer i UDIs rundskriv

Opphevelsen av de to bestemmelsen i utlendingsforskriften medfører også endringer i våre interne retningslinjer:

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo