Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsloven

Utlendingsloven er oppdatert den 1. mai 2015, jf. LOV-2015-04-17-18 og LOV-2015-04-24-22.


Bortvisning på grunn av straff i utlandet

LOV-2015-04-17-18: Forskrift om endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) omfatter følgende:

  • Endring i § 17 første ledd bokstav h.

Endringen innebærer et lavere krav til strafferamme for å kunne bortvise en utlending på det grunnlag at vedkommende har vært straffet for alvorlige forhold i utlandet. Les mer om endringen i Prop. 37 L (2014-2015).


Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

LOV-2015-04-24-22: Forskrift om endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) omfatter følgende:

  • Endringer i § 72. Bestemmelsens overskrift er endret. Nytt annet ledd er tilføyd. Tidligere annet ledd er nytt tredje ledd.
  • Endringer i § 124. Bestemmelsens overskrift er endret. Nytt fjerde ledd er tilføyd. Tidligere fjerde ledd er nytt femte ledd.

Formålet med endringen er å forenkle gjennomføringen av utvisningsvedtak som gjelder utlendinger som er dømt til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern. Les mer om endringene i Prop. 34 L (2014-2015).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo