Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

General Comments om tolkning av barnekonvensjonens artikkel 3(1)

FNs komitè; for barnets rettigheter har gitt uttalelser til barnekonvensjonen. Uttalelsen gjelder barnekonvensjonens artikkel 3 om hensynet til barnets beste som et grunnleggende hensyn ved handlinger som berører barn. Denne ble publisert 29. mai 2013. Komiteens uttalelser er ikke bindende for statene, men veiledende.

General Comment No. 14: The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo