Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Instruks fra UDI til politiet vedrørende returer til Syria

Utreiseplikta suspenderes for personar som har fått endeleg vedtak fra UDI som fører med seg retur til Syria.

Utlendingsdirektoratet vil med dette instruere politiet om inntil vidare å stoppe iverksetting av endeleg vedtak fatta av direktoratet og som har som følge retur til Syria.

Sjå heile instruksen på RS 2011-024.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo