Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Nye retningslinjer om behandling av innsynskrav

Nytt rundskriv om behandling av innsynskrav i Utlendingsdirektoratet gjeld frå 2. juli. Den nye offentleglova tok til å gjelde frå 1. januar i år, og rundskrivet inneheld også ein kort presentasjon av hovudinnhaldet i dei nye reglene om innsyn i offentleg verksemd. Det viktigste formålet med den nye lova er å styrke retten til innsyn, og dette kommer til uttrykk gjennom direktoratets nye retningslinjer.

Du kan lese det nye rundskrivet ved å klikke her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo