Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Nytt rundskriv med retningslinjer vedr. flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år

Justis- og politidepartementet har gitt nye retningslinjer om flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år. Rundskrivet G-2010-007 erstatter det tidligere A-2009-058.

Rundskriv G-2010-007 gjør en endring i tidligere rundskriv A-2009-058 hva angår kapittelet ”Særlig om personer bosatt i Murmansk og Arkhangelsk oblast (og som ikke omfattes av noen av tidligere nevnte personkategoriene). Endringen gjelder vilkåret om at visumsøknaden skal innleveres ved personlig fremmøte ved generalkonsulatet i Murmansk. Det er foretatt en tilføyelse her, slik at også personlig fremmøte ved konsulatet i Arkhangelsk godtas.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo