Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Suspensjon av utreiseplikt til Jemen

UDI instruerer politiet til ikke å iverksette endelige vedtak som er fattet av direktoratet som medfører retur til Jemen.

Se hele instruksen på RS 2011-018.

Oppdatering 26.03.2012: UDIs instruks til politiet vedrørende returer til Jemen er opphevet. UDI mener at sikkerhetssituasjonen i Jemen er tilstrekkelig avklart, og det er derfor ikke lenger grunnlag for å suspendere utreiseplikten til landet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo