Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

UDI opphever suspensasjonen av utreiseplikten til Libya

UDIs instruks til politiet vedrørende returer til Libya er opphevet.

UDI mener at forholdene i Libya har endret seg til det bedre, slik at retur av asylsøkere til Libya nå er mulig. Opphevelsen av suspensjonen innebærer også at politiet nå kan gjennomføre tvangsreturer til Libya.

UDI har ikke behandlet asylsøknader fra personer fra Libya i perioden hvor vi mente vi ikke hadde nødvendig oversikt over situasjonen i landet. UDI gjenopptar nå behandlingen av asylsøknader fra Libya.

Vi gjør også oppmerksom på at Utlendingsnemnda (UNE) opphevet suspensasjonen av utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur den 7. desember 2011. Pressemeldingen fra UNE kan du lese her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo