Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

UNHCRs anbefalinger tillegges stor vekt

Norsk asylpraksis er i hovedsak i tråd med UNHCRs anbefalinger. Dette fremgår av en ny oversikt som justisministeren offentliggjorde den 18. juni 2010.

– Utgangspunktet er at utlendingsforvaltningen legger stor vekt på UNHCRs anbefalinger, særlig når det gjelder deres anbefalinger om beskyttelse, fastslår justisminister Knut Storberget. UNHCRs anbefalinger er imidlertid ikke bindende for norske myndigheter. Det forekommer derfor tilfeller hvor norsk praksis ikke er fullt i samsvar med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse.

Norske utlendingsmyndigheter foretar både en individuell vurdering av den konkrete asylsak og en generell vurdering av forholdene i søkernes hjemland, mens UNHCR i utgangspunktet bare uttaler seg om forholdene i de enkelte land.

Klikk her for å lese mer

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo