Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Visumfrihet for borgere av Albania og Bosnia-Hercegovina

Fra 15. desember 2010 kan borgere fra Albania og Bosnia-Herzegovina som har biometriske pass reise visumfritt inntil 90 dager til Schengen, også til Norge.

Utlendingsforskriftens vedlegg 5 om stater med visumfrihetsavtale er endret og har trådt i kraft den 15. desember 2010.

I forbindelse med innføringen av visumfriheten har UDI innført 48-timersbehandling av asylsøkere fra Albania og Bosnia-Hercegovina.

Du kan lese mer i Justis- og politidepartementets pressemelding.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo