Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Kortnavn : eForvaltningsforskriften
Ikrafttreden : 01.07.2004
Forskriftsnr : FOR-2004-06-25-988

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo