Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementer (FOR-2016-03-18-269)

Kortnavn : Endr. i departementsstrukturen og ansvarsfordeling (FOR-2016-03-18-269)
Ikrafttreden : 01.04.2016

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo