Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Kortnavn : Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere
Ikrafttreden : 01.09.2005
Forskriftsnr : FOR-2005-04-20-341

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo