Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift til lov om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften)

Kortnavn : SIS-forskriften
Ikrafttreden : 01.01.2001
Forskriftsnr : FOR-2000-12-21-1365

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo